Aegean Inspiration

Η Aegean Inspiration φιλοδοξεί να διαδώσει τη Μεσογειακή διατροφή ως μέσο για τη βελτίωση της υγείας μας και της ποιότητας ζωής μας. Παράγουμε υψηλής ποιότητας ελαιόλαδο, εκμεταλλευόμενοι τη μεγάλη βιοποικιλότητα της Ελλάδας.

Επιπλέον, στοχεύουμε στην ενίσχυση της της καινοτομίας καθώς και στις νέες τεχνικές γεωργίας.

Οι αρχές μας

1.

Προστασία του Περιβάλλοντος

2.

Παραδοσιακές μέθοδοι καλλιέργειας

3.

Κοινωνική Συνοχή

4.

Αναβιώνουμε παραδοσιακές μεθόδους καλλιέργειας

5.

Εστιάζουμε στις παραδοσιακές μεθόδους καλλιέργειας εξαιτίας των θετικών περιβαλλοντικών επιδράσεων τους

6.

Επιβεβαιώνουμε την προστασία του περιβάλλοντος

7.

Προτεραιότητά μας αποτελεί η προστασία της βιοποικιλότητας των τοπικών οικοσυστημάτων

8.

Ενισχύουμε την κοινωνική συνοχή

9.

Η καταπολέμηση της υποβάθμισης του περιβάλλοντος έχει ανταποδοτικά οφέλη για την κοινωνική συνοχή και στις τοπικές οικονομίες

© 2024 Aegean Inspiration. All rights reserved.